ОБЩИ УСЛОВИЯ

Общи Условия за Използване на Уебсайта
Добре дошли на сайт Алфа Асфалт ! Моля, прочетете внимателно следните Общи условия, които уреждат използването на нашия уебсайт. Като продължите да ползвате този сайт, вие се съгласявате с тези условия. Ако не се съгласявате с тях, моля, да не използвате нашия уебсайт.

1. Интелектуална Собственост
Всички текстове, изображения, лога, графики и други материали на този уебсайт са интелектуална собственост на Алфа Асфалт и са защитени от законите за авторско право и други приложими закони за интелектуална собственост.

2. Лични Данни и Поверителност
Политиката ни за поверителност обяснява как събираме, използваме и защитаваме вашите лични данни при използване на този уебсайт. Моля, запознайте се с нея, за да разберете повече за начина, по който обработваме вашата информация.

3. Отказ от Отговорност
Информацията, предоставена на този уебсайт, е предназначена само за информационни цели. Ние не носим отговорност за евентуални неточности или грешки в предоставената информация.

4. Промени в Условията
Задължаваме се да актуализираме тези Общи условия при необходимост. Препоръчваме ви редовно да проверявате тази страница за актуални промени.

5. Контакти
Ако имате въпроси относно тези Общи условия или използването на нашия уебсайт, моля, свържете се с нас чрез контактната форма на сайта.

Благодарим ви, че посетихте Алфа Асфалт и използвате нашите услуги. Ние се стремим да предоставяме качествена информация и услуги на нашите клиенти.